Đã đăng: 2019-09-21

Tổng quan

Nghiên cứu

Giải trình tự gen vùng đích phát hiện đột biến dị hợp tử mới trên gen TGM1 gây bệnh vảy da cá ở một bệnh nhi tại Việt Nam: báo cáo ca bệnh
Trần Vân Khánh, Lương Hoàng Long, Diệp Minh Quang, Đinh Thị Lan Oanh, Nguyễn Đình Tưởng, Phạm Vân Anh, Ngô Kim Ngân, Bùi Văn Tuấn