Đã đăng: 2017-05-08

Tổng quan

Nghiên cứu

Thực trạng nguồn nhân lực hệ thống nhi khoa khu vực phía Bắc năm 2016 [28-34]
Lê Thị Minh Hương, Lê Thanh Hải, Hồ Anh Tuấn, Lê Lan Anh, Đỗ Minh Loan, Cao Hưng Thái
Tổn thương não trong bệnh lý X-linked adrenoleukodystrophy [79-84]
Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Khánh, Vũ Chí Dũng, Nguyễn Thị Hoàn, Bùi Phương Thảo, Cấn Thị Bích Ngọc, Nobuyuki Shimozawa, Hoàng Anh Vũ, Nguyễn Phú Đạt
Nghiên cứu ca bệnh: Điều trị enzyme thay thế ở bệnh nhân Hunter đầu tiên tại Việt Nam [85-90]
Vũ Chí Dũng, Cấn Thị Bích Ngọc, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Khánh, Lê Thanh Hải
Nghiên cứu ca bệnh: điều trị enzyme thay thế ở bệnh nhân Hurler đầu tiên tại Việt Nam [91-97]
Cấn Thị Bích Ngọc, Vũ Chí Dũng, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Khánh, Lê Thanh Hải
Kiểu gen và kiểu hình của bệnh nhân X-linked adrenoleukodystrophy (X-ald) [97-102]
Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Khánh, Vũ Chí Dũng, Bùi Phương Thảo, Cấn Thị Bích Ngọc, Lê Thanh Hải, Nobuyuki Shimozawa, Hoàng Anh Vũ, Nguyễn Phú Đạt
Tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử có biến chứng tim mạch sớm - thông báo ca bệnh [103-106]
Đỗ Thị Thanh Mai, Nguyễn Ngọc Khánh, Vũ Chí Dũng, Bùi Phương Thảo, Cấn Thị Bích Ngọc