Đã đăng: 2017-10-16

Nghiên cứu

Thực trạng cơ sở vật chất và vận chuyển cấp cứu của hệ thống nhi khoa khu vực phía bắc năm 2016 [10-17]
Lê Thị Minh Hương, Hồ Anh Tuấn, Lê Lan Anh, Lê Thanh Hải, Đỗ Minh Loan, Cao Hưng Thái
Nghiên cứu đặc điểm miễn dịch và một số yếu tố nguy cơ mắc sởi nặng ở trẻ em năm 2014 [26-33]
Trần Thanh Tú, Phạm Thị Lan Liên, Trần Thị Huyền Trang, Trần Bình Nguyên, Trần Mỹ Hương
Đánh giá kết quả điều trị ngực lồi bằng đai nẹp ngực cải tiến [55-61]
Trịnh Quang Dũng, Nguyễn Hữu Chút, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thu Thủy, Trần Vĩnh Sơn