Đã đăng: 2022-06-06

Full Issue


Tổng quan

Hội chứng huyết tán ure máu cao ở trẻ em
Trần Đình Long, Nguyễn Thu Hương
Vai trò của tương hợp HLA trong ghép thận trẻ em
Hoàng Thị Diễm Thúy, Trần Đình Long
Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em
Trần Đình Long, Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Thải ghép thể dịch ở trẻ em
Trần Đình Long, Hoàng Thị Diễm Thúy

Nghiên cứu

Nghiên cứu ca bệnh

Nhận xét vai trò của thay huyết tương trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống tổn thương đa cơ quan: báo cáo 2 trường hợp
Lê Thỵ Phương Anh, Nguyễn Thị Diễm Chi, Phạm Kiều Lộc, Bùi Bình Bảo Sơn, Trần Kiêm Hảo, Đào Văn Thắng, Nguyễn Đắc Lương, Nguyễn Ngọc Minh Châu, Đặng Ngọc Tuấn Anh, Nguyễn Đình Cân , Châu Văn Hà , Phạm Hữu Trí, Tôn Nữ Vân Anh
Đột biến gene CR1 ở trẻ mắc bệnh cầu thận C3: báo cáo ca bệnh
Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Kiên, Trương Mạnh Tú, Lương Thị Phượng, Nguyễn Thu Hương