Đã đăng: 2021-06-30

Full Issue


Nghiên cứu

Nhân ba trường hợp điều trị u máu hạ thanh môn bằng propranolon
Nguyen Thi Thu Nga, Le Thi Hong Hanh, Pham Thu Nga, Le Thanh Chuong, Phung Dang Viet, Nguyen Thi Mai Hoan
Nhân một trường hợp nấm phổi xâm nhập aspegillus famigatus kháng itraconazol điều trị thành công
Nguyen Thi Ngoan, Pham Dinh Dong, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thi Bich Ngoc, Cung Van Cong, Phan Thanh Luan, Hoang Thanh Van, Nguyen Thi Thuy
ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Le Thanh Chuong, Dao Minh Tuan, Nguyen Thi Thu Nga, Tran Thu Huyen, Nguyen Ngoc Van, Ngo Thi Loan, Vu Ngoc Thanh, Dang Thi Kim Thanh, Nguyen Minh Phuong
YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẺ MẮC HO GÀ NHẬP CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2018
Pham Thai Son, Tran Ngoc Xuan, Pham Thi Thuy Dung, Nguyen Kim Thuy, Mai Thi Hoai Thanh, Tran Nguyen Minh Thu, Nguyen Xuan Thuy Quynh, Nguyen Hoang Phuong Anh