1.
Lâm NV, Hương TTT, Hậu Đỗ TT, Chinh NL, Ngọc NTB, Việt PT. Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP [Internet]. 22 Tháng Hai 2022 [cited 1 Tháng Hai 2023];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/450