1.
MừngNT, Dương Đặng Ánh, Sơn PH. Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh. JPRP [Internet]. 22 Tháng Hai 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2022];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/445