1.
Vinh NA, Loan Đỗ M, Tú Đặng H, Vân PT. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội. JPRP [Internet]. 15 Tháng Hai 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2022];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/443