1.
Nga TT, QuangV Đình, LiễuLT, Lan AT, Mộc HTT, Nhung Đinh TH, HuyNX, Ngọc NTB, Huyền TT, Ngọc ND. Ứng dụng kĩ thuật lai huỳnh quang tại chỗ trong xác định nguồn gốc marker nhiễm sắc thể. JPRP [Internet]. 15 Tháng Hai 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2022];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/442