1.
Chức Đặng V, Oanh NT, YếnNTN, Linh Đặng V, Quyết Đinh NT, Kỳ KB, Hợp BV, Anh Đinh DT, HàCT. Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020. JPRP [Internet]. 15 Tháng Hai 2021 [cited 4 Tháng Chạp 2022];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/441