1.
Ngọc CTB, Giang Đặng TK, Thảo BP, Khánh NN, Mai Đỗ TT, Hà NT, Thành NT, Hằng NT, Dũng VC. Đánh giá kết quả điều trị hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi. JPRP [Internet]. 15 Tháng Hai 2021 [cited 4 Tháng Chạp 2022];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/440