1.
Dũng VC, Hằng NT, Hà NT, Mai Đỗ TT, Thảo BP, Ngọc CTB, ThànhNT. Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế. JPRP [Internet]. 31 Tháng Mười 2021 [cited 10 Tháng Tám 2022];5(5). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/362