1.
Nhung Đinh TH, Lan AT, LIễu LT, Mộc HTT, Nga TT, Ngọc NB, Huyền TT, Huy NX, DũngVC, Ngọc ND. Chẩn đoán hội chứng Williams bằng kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ. JPRP [Internet]. 31 Tháng Mười 2021 [cited 10 Tháng Tám 2022];5(5). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/358