1.
Dũng VC, Hà NT, Khánh NN, Thảo BP, Ngọc CTB, Mai Đỗ TT, ThànhNT, Anh NQ. Kiểu gen và kiểu hình của hội chứng không nhạy cảm Androgen. JPRP [Internet]. 31 Tháng Mười 2021 [cited 10 Tháng Tám 2022];5(5). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/355