1.
Ánh DN, Hồng NTT, BảoTN, Tùng CV, Trường NLT, Thức Đặng V, Giang HTH, HằngNT. Nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ sau phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP [Internet]. 31 Tháng Mười 2021 [cited 10 Tháng Tám 2022];5(5). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/347