1.
LinhTTT, HàNT, KhánhNN, DũngVC, ThảoBP, NgọcCTB, Mai Đỗ TT, XuânBT. Ứng dụng nghiệm pháp kích thích Glucagon trong chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng ở trẻ thấp lùn. JPRP [Internet]. 15 Tháng Tám 2018 [cited 29 Tháng Sáu 2022];2(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/34