1.
NgaTT, QuangV Đình, Nhung Đinh TH, LanAT, MộcHTT, LiễuLT, NgọcNTB, HuyNX, NgọcND, HảiLT. Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể trong chẩn đoán hội chứng Turner ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP [Internet]. 15 Tháng Tám 2018 [cited 29 Tháng Sáu 2022];2(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/33