1.
Dung NT, Hoang NB, Thai NTT, Hue DT, Minh NTT. CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. JPRP [Internet]. 30 Tháng Sáu 2021 [cited 2 Tháng Mười 2022];5(3). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/326