1.
Thu HuongDT, Minh ThanHT, Ngai LK, Dien TM. Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm. JPRP [Internet]. 30 Tháng Tư 2021 [cited 24 Tháng Sáu 2021];5(2). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/301