1.
HuyNX, QuangV Đình, LanAT, NgọcND, HảiLT. Nghiên cứu giá trị của khuếch đại gen MyCN trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP [Internet]. 15 Tháng Tám 2018 [cited 3 Tháng Bảy 2022];2(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/23