1.
GiangLH, HọcTV. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ u màng não thất ở trẻ em. JPRP [Internet]. 15 Tháng Tám 2018 [cited 29 Tháng Sáu 2022];2(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/21