1.
Sỹ DQ. Tổng quan về cơ chế viêm phụ thuộc TH2 trong hen phế quản dị ứng ở trẻ em. JPRP [Internet]. 15 Tháng Tám 2018 [cited 29 Tháng Sáu 2022];2(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/18