LâmNguyễn Văn, HươngTrần Thị Thu, HậuĐỗ Thị Thúy, ChinhNguyễn Lệ, NgọcNguyễn Thị Bảo, và ViệtPhạm Thế. “Đánh Giá hiệu Quả Dung dịch Dr. Eca Và Gel Nano bạc Trên tổn thương Da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 1 (Tháng Hai 22, 2022). Truy cập Tháng Hai 1, 2023. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/450.