ChiLê Quỳnh, ThảoNguyễn Thị Phương, NgânPham Thị Thúy, NgọcCấn Thị Bích, và ThạchHoàng Ngọc. “Loạn sản Xơ cốt hóa tiến triển ở Trẻ Em: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 1 (Tháng Hai 22, 2022). Truy cập Tháng Chạp 4, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/446.