MừngNgô Thị, DươngĐặng Ánh, và SơnPhạm Hồng. “Thoát vị hoành bẩm Sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 1 (Tháng Hai 22, 2022). Truy cập Tháng Chạp 4, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/445.