VinhNgô Anh, LoanĐỗ Minh, TúĐặng Hải, và VânPhùng Thị. “Một số yếu tố Liên Quan đến rối loạn trầm cảm, Lo âu, Stress ở học Sinh tại trường Trung học Cơ sở Tây Sơn Và Nguyễn Du - Hà Nội”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 1 (Tháng Hai 15, 2022). Truy cập Tháng Chạp 4, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/443.