NgọcCấn Thị Bích, GiangĐặng Thị Kim, ThảoBùi Phương, KhánhNguyễn Ngọc, MaiĐỗ Thị Thanh, HàNguyễn Thu, ThànhNguyễn Trọng, HằngNguyễn Thị, và DũngVũ Chí. “Đánh Giá kết Quả điều trị Hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 1 (Tháng Hai 15, 2021). Truy cập Tháng Chạp 4, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/440.