MinhThành Ngọc, HảiLê Thanh, và HùngĐỗ Mạnh. “Đặc điểm dịch tễ học Trẻ mắc tăng động giảm Chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Bảy 3, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/39.