TuânTô Mạnh, NamTrần Xuân, và Trần Hùng. “Phẫu thuật điều trị chấn thương vỡ Tá tràng ở Trẻ Em: Nhân 2 trường hợp”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 6 (Tháng Chạp 15, 2021). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/382.