DũngVũ Chí, HằngNguyễn Thị, HàNguyễn Thu, MaiĐỗ Thị Thanh, ThảoBùi Phương, NgọcCấn Thị Bích, và ThànhNguyễn Trọng. “Cải thiện chiều Cao ở Trẻ thiếu hụt Hormon tăng trưởng được điều trị bằng Hormon Thay Thế”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 5 (Tháng Mười 31, 2021). Truy cập Tháng Tám 11, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/362.