NhungĐinh Thị Hồng, LanAn Thùy, LIễuLê Thị, MộcHoàng Thị Thanh, NgaTrần Thị, NgọcNgô Bích, HuyềnTrần Thị, HuyNguyễn Xuân, DũngVũ Chí, và NgọcNgô Diễm. “Chẩn đoán hội chứng Williams bằng kỹ thuật Lai huỳnh Quang tại chỗ”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 5 (Tháng Mười 31, 2021). Truy cập Tháng Tám 10, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/358.