DũngVũ Chí, HàNguyễn Thu, KhánhNguyễn Ngọc, ThảoBùi Phương, NgọcCấn Thị Bích, MaiĐỗ Thị Thanh, ThànhNguyễn Trọng, và AnhNguyễn Quỳnh. “Kiểu Gen Và kiểu hình của hội chứng không nhạy cảm Androgen”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 5 (Tháng Mười 31, 2021). Truy cập Tháng Tám 10, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/355.