TrungVũ Quang, ĐiểnTrần Minh, và TùngCao Việt. “Kết Quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ Qua Da ở Trẻ Sơ Sinh Non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 5 (Tháng Mười 31, 2021). Truy cập Tháng Tám 10, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/348.