NgaTrần Thị, QuangVũ Đình, NhungĐinh Thị Hồng, LanAn Thùy, MộcHoàng Thị Thanh, LiễuLê Thị, NgọcNgô Thị Bích, HuyNguyễn Xuân, NgọcNgô Diễm, và HảiLê Thanh. “Nghiên cứu Giá trị của xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể Trong chẩn đoán hội chứng Turner ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/33.