HiềnPhạm Duy, LiêmNguyễn Thanh, HoànVũ Mạnh, NamTrần Xuân, HuyềnPhạm Thị Minh, và LiênNguyễn Thị Bích. “Các biến chứng của phẫu thuật nội Soi điều trị Nang ống mật chủ ở Trẻ Em”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/31.