HảoVũ Thị, BăngĐặng Thị Cẩm, HằngNguyễn Minh, HườngĐỗ Thu, HiềnPhạm Thu, và ThủyPhùng Thị Bích. “Một số đăc điểm dịch tễ của Tiêu chảy cấp Do Rotavirus Và Norovirus ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Bảy 3, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/30.