Van CanDo, Van NgaTrinh Do, và Phuong HoaNguyen Thi. “Kết Quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ Trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 1 (Tháng Hai 28, 2021). Truy cập Tháng Tư 19, 2021. //jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/290.