Thai SonTran, và Ngoc DuyLe. “Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E Và Immunoglobulin G Trong huyết Thanh của bệnh nhân Viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 1 (Tháng Hai 28, 2021). Truy cập Tháng Tư 19, 2021. //jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/257.