Tien BangQuach, và Huu HoaPham. “Hiệu Quả điều trị nhịp Nhanh kịch phát Trên thất Có giảm chức năng tâm Thu thất trái ở Trẻ Em bằng năng lượng sóng Có tần số Radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 1 (Tháng Hai 28, 2021). Truy cập Tháng Tư 19, 2021. //jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/255.