Thanh TamPham Thi, Thanh HaiLe, Bich ThuyPhung Thi, Ngoc DuyLe, Thi NgaNguyen, Quang VyDo, Thi HongDinh, và Thu PhuongDinh Thi. “The Tỷ lệ nhiễm một số Vi khuẩn, Virus ở Trẻ Viêm phổi tái diễn Có Suy Hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 1 (Tháng Hai 28, 2021). Truy cập Tháng Tư 19, 2021. //jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/239.