HuyNguyễn Xuân, QuangVũ Đình, LanAn Thùy, NgọcNgô Diễm, và HảiLê Thanh. “Nghiên cứu Giá trị của khuếch đại Gen MyCN Trên bệnh nhân U Nguyên bào thần Kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/23.