SỹDương Quý. “Tổng Quan về Cơ Chế Viêm phụ thuộc TH2 Trong Hen Phế quản dị ứng ở Trẻ Em”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/18.