ChiL. Q., ThảoN. T. P., NgânP. T. T., NgọcC. T. B., và ThạchH. N. “Loạn sản Xơ cốt hóa tiến triển ở Trẻ Em: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 6, số p.h 1, Tháng Hai 2022, https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/446.