MừngN. T., Dương Đặng Ánh, và SơnP. H. “Thoát vị hoành bẩm Sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 6, số p.h 1, Tháng Hai 2022, doi:10.47973/jprp.v6i1.445.