VinhN. A., Loan Đỗ M., Tú Đặng H., và VânP. T. “Một số yếu tố Liên Quan đến rối loạn trầm cảm, Lo âu, Stress ở học Sinh tại trường Trung học Cơ sở Tây Sơn Và Nguyễn Du - Hà Nội”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 6, số p.h 1, Tháng Hai 2022, doi:10.47973/jprp.v6i1.443.