NgọcC. T. B., Giang Đặng T. K., ThảoB. P., KhánhN. N., Mai Đỗ T. T., HàN. T., ThànhN. T., HằngN. T., và DũngV. C. “Đánh Giá kết Quả điều trị Hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 6, số p.h 1, Tháng Hai 2021, https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/440.