ĐạtN. Đình, DũngT. Q., GiangN. H., và Hùng Đỗ M. “Mô Tả một số đặc điểm vận động Thô ở Trẻ ở Trẻ bại não thể Co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2018”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 2, số p.h 4, Tháng Tám 2018, doi:10.25073/jprp.v0i4.40.