MinhT. N., HảiL. T., và Hùng Đỗ M. “Đặc điểm dịch tễ học Trẻ mắc tăng động giảm Chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 2, số p.h 4, Tháng Tám 2018, doi:10.25073/jprp.v0i4.39.