HàT. T., LanB. N., NgaN. T., và ThạchH. N. “Hóa trị liệu điều trị U thần Kinh đệm bậc thấp tủy sống tiến triển ở Trẻ Em: 3 trường hợp Và Xem lại Y văn về U thần Kinh đệm bậc thấp”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 6, Tháng Chạp 2021, https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/383.