ThơT. V., và HiềnP. T. “Một số yếu tố Nguy Cơ nghề nghiệp gây Stress ở điều dưỡng Viên Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 2, số p.h 4, Tháng Tám 2018, doi:10.25073/jprp.v0i4.38.